براساس طرح اجرایی میان مدت پنج ساله کلیه صنایع داخلی ملزم به استقرار نظام کیفیت، استانداردسازی و دریافت گواهی محصول می باشند. با توجه به ابعاد وسیع اين برنامه از يك طرف و منابع بالقوه بيروني سازمان بويژه كارشناسان رسمي استاندارد از سوي ديگر، تدوين فرايندهايي كه امكان بهره برداري موثر از اين منابع را فراهم كند امري منطقي و ضروري است. از اينرو پورتال به منظور ايجاد وحدت رويه در عملكرد ادارات كل استاندارد استانها در بهره برداري از توان بخش خصوصي (كارشناسان رسمي استاندارد) براي راهنمايي علمي و فني توليدكنندگان جهت استقرار نظام كيفيت تدارك ديده شده است. اين پورتال براي آندسته از واحدهاي توليدي كه در مراحل مختلف اجراي طرح مشمول ميگردند و نیز استفاده کارشناسان حقیقی و حقوقی استاندارد فراهم شده است.
دانـــــلــــودهــا
دانلود شیوه نامه به کارگیری کارشناسان رسمی استاندارد
دانلود قرارداد کارشناسان استاندارد
دستورالعمل تنظیم قرارداد
دستور العمل ثبت نام و ثبت گزارش های بازدید و تجمیعی در سامانه طرح تجا
دانلود فهرست کالاهای مشمول طرح تجا
دانلود شرح خدمات
دانلود فرم قرارداد
دانلود فرم اطلاعات واحدهای تولیدی
دانلود فلودیاگرام به کارگیری کارشناسان استاندارد
دانلود مدارک مورد نیاز ثبت نام
دانلود نرم افزار نمایش فایل های pdf
دانلود دستورالعمل نمونه برداری
دانلود روش اجرایی صدور ، تمدید ، تعلیق و رفع تعلیق ، ابطال و تجدید پروانه
دانلود مرورگر گوگل کروم
سامانه تجا
سامانه تجا
صفحه اصلی
ورود کاربران
ثبت نام اشخاص حقیقی- نظارت بر اجرا
ثبت نام اشخاص حقوقی- نظارت بر اجرا
ثبت نام شرکت بازرسی/ مشاورین سیستم های کیفیت
تماس ضروریکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشگاه استاندارد است